Διαχειριση Ληξιπροθεσμων Απαιτησεων

 

Τι είναι η Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών?

 

Ως Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις ορίζονται οι κεφαλαιουχικές εταιρίες που έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την εξώδικη ενημέρωση οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρηματικών οφειλών τους έναντι δανειστών, πριν από τη διενέργεια δικαστικών πράξεων και το στάδιο έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, που προέρχονται από συμβάσεις πίστωσης και εγγύησης και νόμιμες εμπορικές συναλλαγές, όπως αγορές αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χορήγηση δανείων, εγγυήσεων και πιστώσεων, χρήση πιστωτικών καρτών, καθώς και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής των οφειλών, κατ' εντολή και για λογαριασμό των δανειστών.

 

Επιτρέπεται ο δανειστής ή η εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών να καταγράφουν τις συνομιλίες μας;

 

Ναι. Η καταγραφή των ως άνω δεδομένων είναι αναγκαία για την εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης του υπεύθυνου επεξεργασίας, καθώς ο ν. 4038/2012 υποχρεώνει τους δανειστές να καταγράφουν το περιεχόμενο κάθε τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον οφειλέτη,τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών να τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο με τα εξωτερικά στοιχεία κάθε πραγματοποιηθείσας επικοινωνίας και να καταγράφουν το περιεχόμενο κάθε τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον οφειλέτη.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ FIRSTCALL S.A.

...με αφετηρία δράσης «Την καθιέρωση του ονόματος της FirstCall S.A. ως συνώνυμο της ποιότητας και του μέτρου σύγκρισης»...

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ FIRSTCALL S.A.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤA ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ

Οι άνθρωποί μας, η έμπνευσή μας!


ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η FirstCall S.A. ιδρύθηκε το 2002, έχοντας ως στρατηγικό της στόχο την ταχύτατη ανάπτυξη στον χώρο της διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών για λογαριασμό τραπεζικών ιδρυμάτων, τηλεπικοινωνιακών οργανισμών και, γενικότερα, οργανισμών με ανάγκες διαχείρισης μεγάλου πλήθους απαιτήσεων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

40 Pireos Str.
Moschato 18346
Greece

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΗΛ: +30 (210) 3713700
ΦΑΞ: +30 (210) 3713800

Email : info@firstcall.gr
Email : FCCompliance@firstcall.gr
(για ζητήματα που αφορούν δικαιώματα του νόμου ΥΠ'ΑΡΙΘ.3758/2009)